2 người chết, khoảng 20 người bị thương

  • Home>news>2 người chết, khoảng 20 người bị thương