30 người chết và mất tích, nhiều tuyến đường bị chia cắt

  • Home>news>30 người chết và mất tích, nhiều tuyến đường bị chia cắt