Bão số 7 kết hợp không khí lạnh gây mưa cực lớn ở đất liền, nơi nào bị ảnh hưởng?

  • Home>news>Bão số 7 kết hợp không khí lạnh gây mưa cực lớn ở đất liền, nơi nào bị ảnh hưởng?