Bão số 8 liên tục tăng cấp, dự báo hướng vào các tỉnh miền Trung gây mưa diện rộng

  • Home>news>Bão số 8 liên tục tăng cấp, dự báo hướng vào các tỉnh miền Trung gây mưa diện rộng