Bão số 8 tốc độ thất thường, biển động dữ dội, đổ bộ vào những tỉnh nào ở miền Trung?

  • Home>news>Bão số 8 tốc độ thất thường, biển động dữ dội, đổ bộ vào những tỉnh nào ở miền Trung?