Bé gái Philippines quấn băng vào chân giả làm giày hiệu vẫn đoạt 3 huy chương vàng giờ ra sao?

  • Home>news>Bé gái Philippines quấn băng vào chân giả làm giày hiệu vẫn đoạt 3 huy chương vàng giờ ra sao?