Bưởi Tàu tép trắng “thất sủng”, thương lái “tung hàng” bưởi tép đỏ vỏ vàng không hạt

  • Home>news>Bưởi Tàu tép trắng “thất sủng”, thương lái “tung hàng” bưởi tép đỏ vỏ vàng không hạt