Chiếc ôtô đậu trước cổng chùa nhiều ngày, người dân kiểm tra phát hiện cảnh tượng rùng mình

  • Home>news>Chiếc ôtô đậu trước cổng chùa nhiều ngày, người dân kiểm tra phát hiện cảnh tượng rùng mình