Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Kun Hee qua đời ở tuổi 78

  • Home>news>Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Kun Hee qua đời ở tuổi 78