Đám tang đẫm nước mắt, hàng trăm người dân đến tiễn đưa chiến sĩ CSCĐ bị tông tử vong

  • Home>news>Đám tang đẫm nước mắt, hàng trăm người dân đến tiễn đưa chiến sĩ CSCĐ bị tông tử vong