Đến nhà kiểm tra, cô giáo phát hiện 2 đứa trẻ sống với thi thể người bà suốt 5 ngày

  • Home>news>Đến nhà kiểm tra, cô giáo phát hiện 2 đứa trẻ sống với thi thể người bà suốt 5 ngày