Đi từ Hà Nội, 1 ca nhiễm Covid-19 khi nhập cảnh vào Nhật Bản

  • Home>news>Đi từ Hà Nội, 1 ca nhiễm Covid-19 khi nhập cảnh vào Nhật Bản