Giật tới cấp 15, khi nào sẽ đổ bộ vùng biển Hà Tĩnh-Quảng Trị?

  • Home>news>Giật tới cấp 15, khi nào sẽ đổ bộ vùng biển Hà Tĩnh-Quảng Trị?