Gió mùa đông bắc tràn về gây mưa nhiều nơi, biển Đông xuất hiện vùng áp thấp

  • Home>news>Gió mùa đông bắc tràn về gây mưa nhiều nơi, biển Đông xuất hiện vùng áp thấp