Hơn 10.000 con gà bị chết chất thành đống sau lũ, chủ trang trại sốc nặng đứng không vững

  • Home>news>Hơn 10.000 con gà bị chết chất thành đống sau lũ, chủ trang trại sốc nặng đứng không vững