[Hot] – Nữ MC VTV có gia thế “khủng” bị cấm lên sóng 2 tháng vì một lần nói sai là ai?

  • Home>Entertaiment>[Hot] – Nữ MC VTV có gia thế “khủng” bị cấm lên sóng 2 tháng vì một lần nói sai là ai?