Lũ rút, người dân ngủ ngoài trời canh lợn, dọn dẹp nhà trong đêm

  • Home>news>Lũ rút, người dân ngủ ngoài trời canh lợn, dọn dẹp nhà trong đêm