Người thân, đồng đội nghẹn ngào tiễn biệt Đại tá Hoàng Mai Vui hi sinh ở Rào Trăng 3

  • Home>news>Người thân, đồng đội nghẹn ngào tiễn biệt Đại tá Hoàng Mai Vui hi sinh ở Rào Trăng 3