Nho xanh không hạt giá “siêu rẻ” bán tràn lan, người trồng nho ở Ninh Thuận nói gì?

  • Home>news>Nho xanh không hạt giá “siêu rẻ” bán tràn lan, người trồng nho ở Ninh Thuận nói gì?