Ông Chu Ngọc Anh nói gì khi nhậm chức Chủ tịch UBND TP.Hà Nội?

  • Home>news>Ông Chu Ngọc Anh nói gì khi nhậm chức Chủ tịch UBND TP.Hà Nội?