Phạt 200 nghìn đồng vì khách để thừa rau, chủ nhà hàng buffet lẩu nói gì?

  • Home>news>Phạt 200 nghìn đồng vì khách để thừa rau, chủ nhà hàng buffet lẩu nói gì?