Phát hiện 10 nghìn chai sữa chua không có nguồn gốc chuẩn bị đưa đi tiêu thụ

  • Home>news>Phát hiện 10 nghìn chai sữa chua không có nguồn gốc chuẩn bị đưa đi tiêu thụ