Phong tỏa một tầng khách sạn 5 sao ở Hải Phòng vì ca nghi nhiễm COVID-19

  • Home>news>Phong tỏa một tầng khách sạn 5 sao ở Hải Phòng vì ca nghi nhiễm COVID-19