Shipper bị khách trả lại hàng vì bánh đã biến dạng, cửa hàng có cách xử lý gây phẫn nộ

  • Home>news>Shipper bị khách trả lại hàng vì bánh đã biến dạng, cửa hàng có cách xử lý gây phẫn nộ