Thai nhi nặng 1.6kg bị phá bỏ ở cơ sở nạo phá thai được cứu sống dù đã ngừng tim

  • Home>news>Thai nhi nặng 1.6kg bị phá bỏ ở cơ sở nạo phá thai được cứu sống dù đã ngừng tim