Thượng tướng Lê Chiêm nói gì về thông tin cán bộ lấy lương khô cứu trợ làm… quà?

  • Home>news>Thượng tướng Lê Chiêm nói gì về thông tin cán bộ lấy lương khô cứu trợ làm… quà?