Tiểu thương tiết lộ lý do tôm hùm giảm giá thê thảm, chỉ 300-520 nghìn đồng/kg

  • Home>news>Tiểu thương tiết lộ lý do tôm hùm giảm giá thê thảm, chỉ 300-520 nghìn đồng/kg