Tuần tới Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh đầu tiên, cộng áp thấp nhiệt đới, nguy cơ mưa to

  • Home>news>Tuần tới Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh đầu tiên, cộng áp thấp nhiệt đới, nguy cơ mưa to