[Update]Apple bỗng chốc bị thổi bay 100 tỷ USD vì lý do này, doanh số của dòng iPhone 12 trong năm 2021 liệu có bù đắp được?

  • Home>electronics>[Update]Apple bỗng chốc bị thổi bay 100 tỷ USD vì lý do này, doanh số của dòng iPhone 12 trong năm 2021 liệu có bù đắp được?