[Update]Apple chính thức ấn định ngày ra mắt iPhone 12 series với slogan ‘Hi, Speed’, hãng đang gợi ý cho chúng ta điều gì?

  • Home>electronics>[Update]Apple chính thức ấn định ngày ra mắt iPhone 12 series với slogan ‘Hi, Speed’, hãng đang gợi ý cho chúng ta điều gì?