[Update]Apple chính thức tiết lộ chi phí thay màn hình của iPhone 12 và iPhone 12 Pro, giá này có khiến bạn bất ngờ?

  • Home>electronics>[Update]Apple chính thức tiết lộ chi phí thay màn hình của iPhone 12 và iPhone 12 Pro, giá này có khiến bạn bất ngờ?