[Update]Apple chuẩn bị gửi lô hàng iPhone 12 đầu tiên đến các nhà phân phối, đây là hai model sẽ được mở bán trước

  • Home>electronics>[Update]Apple chuẩn bị gửi lô hàng iPhone 12 đầu tiên đến các nhà phân phối, đây là hai model sẽ được mở bán trước