[Update]Apple phát hành iOS 14.0.1 và iPadOS 14.0.1: Hãy cập nhật ngay nếu máy bạn gặp tình trạng nóng máy hoặc hao pin

  • Home>electronics>[Update]Apple phát hành iOS 14.0.1 và iPadOS 14.0.1: Hãy cập nhật ngay nếu máy bạn gặp tình trạng nóng máy hoặc hao pin