[Update]Apple phát hành iOS 14.2 và iPadOS 14.2 GM (Release Candidate), sửa lỗi hiển thị thông báo cập nhật trên bản Beta trước đó

  • Home>electronics>[Update]Apple phát hành iOS 14.2 và iPadOS 14.2 GM (Release Candidate), sửa lỗi hiển thị thông báo cập nhật trên bản Beta trước đó