[Update]Apple vừa phát hành bản cập nhật iOS 14.2 Beta 2: Bổ sung một loạt biểu tượng cảm xúc, hỗ trợ lại ứng dụng Blood Oxygen

  • Home>electronics>[Update]Apple vừa phát hành bản cập nhật iOS 14.2 Beta 2: Bổ sung một loạt biểu tượng cảm xúc, hỗ trợ lại ứng dụng Blood Oxygen