[Update]Camera Galaxy Note 20 Ultra 5G xếp thứ 8 trên DxOMark với 121 điểm, bạn nào đang dùng máy vào xem đánh giá đã chuẩn chưa?

  • Home>electronics>[Update]Camera Galaxy Note 20 Ultra 5G xếp thứ 8 trên DxOMark với 121 điểm, bạn nào đang dùng máy vào xem đánh giá đã chuẩn chưa?