[Update]Chỉ mới cho đặt trước không lâu, iPhone 12 và iPhone 12 Pro đã bất ngờ có hàng tại Việt Nam, bạn đoán sẽ có giá bao nhiêu?

  • Home>electronics>[Update]Chỉ mới cho đặt trước không lâu, iPhone 12 và iPhone 12 Pro đã bất ngờ có hàng tại Việt Nam, bạn đoán sẽ có giá bao nhiêu?