[Update]Chi tiết dung lượng pin của siêu phẩm Samsung Galaxy S21 Ultra rò rỉ thông qua chứng nhận tại tổ chức 3C

  • Home>electronics>[Update]Chi tiết dung lượng pin của siêu phẩm Samsung Galaxy S21 Ultra rò rỉ thông qua chứng nhận tại tổ chức 3C