[Update]Chủ tịch Tập đoàn Samsung Electronics Lee Kun-hee qua đời ở tuổi 78, để lại di sản vô giá cho đế chế công nghệ này

  • Home>electronics>[Update]Chủ tịch Tập đoàn Samsung Electronics Lee Kun-hee qua đời ở tuổi 78, để lại di sản vô giá cho đế chế công nghệ này