[Update]Chuyện dở khóc dở cười: Apple bán ốp iPhone 12 giá cả triệu đồng mà quên đục lỗ loa, phải chăng là tính năng mới?

  • Home>electronics>[Update]Chuyện dở khóc dở cười: Apple bán ốp iPhone 12 giá cả triệu đồng mà quên đục lỗ loa, phải chăng là tính năng mới?