[Update]Cuối cùng thì Apple cũng đã chốt đơn sự kiện tiếp theo, nhưng có thể sẽ không có iPhone 12 nào được ra mắt, lý do là…

  • Home>electronics>[Update]Cuối cùng thì Apple cũng đã chốt đơn sự kiện tiếp theo, nhưng có thể sẽ không có iPhone 12 nào được ra mắt, lý do là…