[Update]Đại diện POCO lý giải nguyên nhân thiết bị của hãng có thiết kế tương đồng với smartphone Xiaomi, bạn đánh giá như thế nào về điều này?

  • Home>electronics>[Update]Đại diện POCO lý giải nguyên nhân thiết bị của hãng có thiết kế tương đồng với smartphone Xiaomi, bạn đánh giá như thế nào về điều này?