[Update]Đẹp thật đấy, nhưng cạnh viền vuông trên iPhone 12 được cho là dễ gây vết hằn lên tay người dùng, liệu có đúng không?

  • Home>electronics>[Update]Đẹp thật đấy, nhưng cạnh viền vuông trên iPhone 12 được cho là dễ gây vết hằn lên tay người dùng, liệu có đúng không?