[Update]Galaxy A51 nhận được bản cập nhật One UI 2.5: Bổ sung nhiều tính năng, khắc phục các lỗi còn tồn đọng, còn gì mới nữa?

  • Home>electronics>[Update]Galaxy A51 nhận được bản cập nhật One UI 2.5: Bổ sung nhiều tính năng, khắc phục các lỗi còn tồn đọng, còn gì mới nữa?