[Update]Galaxy A72 sẽ là điện thoại Samsung đầu tiên sở hữu cụm 5 camera sau với cảm biến chính 64MP, dự kiến ra mắt trong năm sau

  • Home>electronics>[Update]Galaxy A72 sẽ là điện thoại Samsung đầu tiên sở hữu cụm 5 camera sau với cảm biến chính 64MP, dự kiến ra mắt trong năm sau