[Update]Galaxy S21 Ultra xuất hiện ảnh render tuyệt đẹp: Cụm 4 camera sau cực lạ, màn hình cong cùng viền siêu mỏng, còn gì nữa?

  • Home>electronics>[Update]Galaxy S21 Ultra xuất hiện ảnh render tuyệt đẹp: Cụm 4 camera sau cực lạ, màn hình cong cùng viền siêu mỏng, còn gì nữa?