[Update]Giá bán 4 phiên bản iPhone 12, iPhone 12 Pro vừa bị rò rỉ: Thấp nhất 15 triệu đồng, cao nhất hơn 32 triệu đồng

  • Home>electronics>[Update]Giá bán 4 phiên bản iPhone 12, iPhone 12 Pro vừa bị rò rỉ: Thấp nhất 15 triệu đồng, cao nhất hơn 32 triệu đồng