[Update]Giá iPhone 12 series tại Việt Nam được tiết lộ, phiên bản thấp nhất sẽ rẻ hơn 1 triệu đồng so với iPhone 11 lúc ra mắt

  • Home>electronics>[Update]Giá iPhone 12 series tại Việt Nam được tiết lộ, phiên bản thấp nhất sẽ rẻ hơn 1 triệu đồng so với iPhone 11 lúc ra mắt