[Update]Hóa ra máy quét LiDAR trên iPhone 12 Pro và Pro Max còn có tính năng đo chiều cao một người, thật hữu dụng đúng không nào?

  • Home>electronics>[Update]Hóa ra máy quét LiDAR trên iPhone 12 Pro và Pro Max còn có tính năng đo chiều cao một người, thật hữu dụng đúng không nào?