[Update]Hotsale cuối tuần: Samsung đem đến list điện thoại, máy tính bảng với giá giảm đến 1.5 triệu đồng, máy quá ngon giá quá rẻ

  • Home>electronics>[Update]Hotsale cuối tuần: Samsung đem đến list điện thoại, máy tính bảng với giá giảm đến 1.5 triệu đồng, máy quá ngon giá quá rẻ